dimarts, 10 de setembre de 2013

INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA: Els diferents trastorns de la comunicació.LOGOPÈDIA


TRASTORNS DE LA COMUNICACIÓ


1. TRASTORNS EN L’ADQUISICIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE: 
1.1. Trastorns en l’adquisició i desenvolupament del llenguatge, sense causa explicativa sensorial, motora, intel·lectual, emocional o neurològica:
– Retard del llenguatge
– Retard fonològic
– Trastorn específic de llenguatge
– Trastorn fonològic
– Trastorn fonètic

1.2. Trastorns en l’adquisició i desenvolupament del llenguatge per mancances en l’estimulació o condicions ambientals adverses:  
– Trastorns del llenguatge per deprivació social.  

1.3. Trastorns en l’adquisició i desenvolupament del llenguatge  per dèficit cognitiu:
-  Trastorns del llenguatge en persones amb discapacitat intel·lectual
- Trastorns del llenguatge i la comunicació en persones amb autisme i trastorns generalitzats del desenvolupament.

1.4. Trastorns en la adquisició i desenvolupament del llenguatge per dèficits sensorials :
- Hipoacúsies i sordeses prelocutives i postlocutives
- Alteracions de l'audició i el llenguatge en persones amb implants coclears
- Dificultats del llenguatge en persones amb dèficits visuals
- Alteracions del llenguatge en persones amb sordceguesa

1.5 Trastorns en l’adquisició i desenvolupament del llenguatge per dèficit motor d'origen neurològic:
- Trastorn del llenguatge en persones amb paràlisis cerebral.
1.6  Trastorns en l'aprenentatge de la lectura i escriptura:
- Dislèxies
- Disgrafies
- Retard lector
- Discalcúlies

2 . TRASTORNS DEL LLENGUATGE, ADQUIRITS PER LESIÓ NEUROLÒGICA:
- Afàsies
- Disàrtries
- Dislèxies adquirides
- Agrafies i disgrafies adquirides
- Alèxies
- Amúsia

3. TRASTORNS ASSOCIATS A PROCESSOS DEGENERATIUS:
-  Deteriorament de la comunicació per envelliment
- Deteriorament del llenguatge i la comunicació en trastorns neurodegeneratius, infecciosos i       demències
- Presbiacúsia

4. TRASTORNS DE LA PARLA I LA FLUÏDESA, AMB IMPLICACIÓ EMOCIONAL:
- Disfèmies i altres trastorns de la fluïdesa de la parla
5. TRASTORNS DE LA VEU I LA RESSONÀNCIA:
- Disfonies orgàniques i funcionals
- Trastorns de la ressonància
- Alteracions de les qualitats de la veu
- Laringectomies totals , parcials i reconstructives

6. TRASTORNS ESTRUCTURALS DE LES FUNCIONS OROFACIALS VERBALS I NO VERBALS:
- Trastorns orofacials reconstructors i altres tumoracions orofacials
- Trastorns de l'articulació per alteracions estructurals dels òrgans de la parla (disglòssies)
- Trastorns de la comunicació no verbal ( gestualitat facial )
- Alteracions de les funcions orals no verbals : hàbits de deglució , disfàgia i altres trastorns funcionals.

7. TRASTORNS LLIGATS A PROBLEMES MENTALS O CONDUCTUALS
- Alteracions del llenguatge i la comunicació en malalties mentals
- Mutisme i inhibició del llenguatge

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada