dimarts, 10 de setembre de 2013

INTERVENCIÓ LOGOPÈDICA: Els diferents trastorns de la comunicació.LOGOPÈDIA


TRASTORNS DE LA COMUNICACIÓ


1. TRASTORNS EN L’ADQUISICIÓ I EL DESENVOLUPAMENT DEL LLENGUATGE: 
1.1. Trastorns en l’adquisició i desenvolupament del llenguatge, sense causa explicativa sensorial, motora, intel·lectual, emocional o neurològica:
– Retard del llenguatge
– Retard fonològic
– Trastorn específic de llenguatge
– Trastorn fonològic
– Trastorn fonètic

1.2. Trastorns en l’adquisició i desenvolupament del llenguatge per mancances en l’estimulació o condicions ambientals adverses:  
– Trastorns del llenguatge per deprivació social.  

1.3. Trastorns en l’adquisició i desenvolupament del llenguatge  per dèficit cognitiu:
-  Trastorns del llenguatge en persones amb discapacitat intel·lectual
- Trastorns del llenguatge i la comunicació en persones amb autisme i trastorns generalitzats del desenvolupament.

1.4. Trastorns en la adquisició i desenvolupament del llenguatge per dèficits sensorials :
- Hipoacúsies i sordeses prelocutives i postlocutives
- Alteracions de l'audició i el llenguatge en persones amb implants coclears
- Dificultats del llenguatge en persones amb dèficits visuals
- Alteracions del llenguatge en persones amb sordceguesa

1.5 Trastorns en l’adquisició i desenvolupament del llenguatge per dèficit motor d'origen neurològic:
- Trastorn del llenguatge en persones amb paràlisis cerebral.
1.6  Trastorns en l'aprenentatge de la lectura i escriptura:
- Dislèxies
- Disgrafies
- Retard lector
- Discalcúlies

2 . TRASTORNS DEL LLENGUATGE, ADQUIRITS PER LESIÓ NEUROLÒGICA:
- Afàsies
- Disàrtries
- Dislèxies adquirides
- Agrafies i disgrafies adquirides
- Alèxies
- Amúsia

3. TRASTORNS ASSOCIATS A PROCESSOS DEGENERATIUS:
-  Deteriorament de la comunicació per envelliment
- Deteriorament del llenguatge i la comunicació en trastorns neurodegeneratius, infecciosos i       demències
- Presbiacúsia

4. TRASTORNS DE LA PARLA I LA FLUÏDESA, AMB IMPLICACIÓ EMOCIONAL:
- Disfèmies i altres trastorns de la fluïdesa de la parla
5. TRASTORNS DE LA VEU I LA RESSONÀNCIA:
- Disfonies orgàniques i funcionals
- Trastorns de la ressonància
- Alteracions de les qualitats de la veu
- Laringectomies totals , parcials i reconstructives

6. TRASTORNS ESTRUCTURALS DE LES FUNCIONS OROFACIALS VERBALS I NO VERBALS:
- Trastorns orofacials reconstructors i altres tumoracions orofacials
- Trastorns de l'articulació per alteracions estructurals dels òrgans de la parla (disglòssies)
- Trastorns de la comunicació no verbal ( gestualitat facial )
- Alteracions de les funcions orals no verbals : hàbits de deglució , disfàgia i altres trastorns funcionals.

7. TRASTORNS LLIGATS A PROBLEMES MENTALS O CONDUCTUALS
- Alteracions del llenguatge i la comunicació en malalties mentals
- Mutisme i inhibició del llenguatge

dijous, 5 de setembre de 2013

Benvolguts:


La comunicació humana en totes les seves dimensions sempre ha estat una de les nostres inquietuds.  Per això, ens complau informar-los que aquest nou curs incloem la logopèdia en la nostra oferta de serveis.

La logopèdia és la disciplina encarregada de la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació, del llenguatge, de la parla, de la veu i de l'audició tant en adults com en nens.

El seu camp d'actuació és molt ampli ja que abasta des de l'atenció primerenca en la població infantil, fins a la intervenció en l'edat adolescent, adulta i en la tercera edat.

La comunicació és un procés excepcional que identifica el comportament humà. El llenguatge i la música són vehicles fonamentals de comunicació humana, i estan relacionats amb processos tan importants com el pensament, el coneixement, l'aprenentatge i la resolució de problemes.

L'ésser humà és un ésser social gràcies a la comunicació. Donada la seva importància, qualsevol alteració en el procés comunicatiu afecta de manera global l'individu, requerint intervencions integrals per al seu restabliment.

L’Espai Logopèdic de l'ESMUT engloba un equip interdisciplinari de professionals que vetllen per la qualitat en la intervenció logopèdica, utilitzant metodologies integradores.

Ens posem al vostre servei per a qualsevol qüestió que pugueu necessitar.


Molt atentamentMari Carmen Muñoz Moya

           Logopeda